Để sử dụng thuốc lá điện tử, chúng ta cần đến tinh dầu. Tinh dầu khi bị đốt sẽ hình thành hơi để mô phỏng khói khi hút thuốc.