Từ khi nhân loại nhận ra tác hại của thuốc lá, việc sử dụng và mua bán thuốc lá đã bị hạn chế nghiêm ngặt. Hầu hết mọi người không ủng hộ việc hút thuốc và người hút thuốc gặp rất nhiều trở ngại.

Do tác hại của việc hút thuốc thụ động, thuốc lá thường bị cấm hoặc không được khuyến khích ở những nơi công cộng. Những luật lệ này khá đồng nhất ở mọi nơi trên thế giới. Những nơi như bệnh viện, trường học, trên máy bay đều cấm sử dụng thuốc lá. Còn các nơi công cộng khác như nhà hàng thì người hút phải vào một khu vực đặc biệt dành riêng cho họ.

Đối với thuốc lá điện tử, do vẫn còn khá mới, chỉ mới hơn mười năm từ khi chính thức phát triển, luật pháp về thuốc lá điện tử vẫn còn chưa đồng nhât. Trước đây, thuốc lá điện tử được chấp nhận ở khắp mọi nơi, thậm chí là bệnh viện do nó không phải là thuốc thật. Gần đây, nhiều nước đã đặt ra các quy định nghiêm ngặt hơn về sản phẩm này. Tại châu Âu, quảng cáo và mua bán thuốc lá điện tử được kiểm soát, giới hạn tuổi được đặt ra, hạn mức nồng độ nicotine được thiết lập. Ở Mỹ, người dân Mỹ quan tâm nhiều đến việc sử dụng thuốc lá nơi công cộng và muốn hạn chế điều này. Rất nhiều bang đã bắt đầu cấm thuốc lá điện tử ở nơi công cộng y như thuốc lá thường. Các biện pháp để hạn chế người dưới tuổi vị thành niên sử dụng thuốc lá điện tử cũng được ban hành và thực hiện.

Tại Việt Nam, pháp luật mới kiểm soát việc kinh doanh thuốc lá điện tử chứ chưa có thông tin rõ ràng về vấn đề sử dụng.